Từ 1/7, lương giáo viên, giảng viên tăng mạnh đến 800.000 đồng/tháng

0
7185

Kể từ ngày 1/7/2019, tiền lương của giáo viên, giảng viên tăng thêm từ 165.000 đồng/tháng đến 800.000 đồng/tháng tùy vào từng đối tượng.

Vietnamnet cho biết, theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP của Chính phủ, từ ngày 1/7/2019, mức lương cơ sở được điều chỉnh tăng thêm 100.000 đồng/tháng (từ 1.390.000 đồng/tháng lên 1.490.000 đồng/tháng).

Do đó, tiền lương của giáo viên, giảng viên cũng được điều chỉnh tăng theo cho phù hợp.

Căn cứ theo văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNV ngày 17/10/2016 hợp nhất Nghị định về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công, viên chức và lực lượng vũ trang do Bộ Nội vụ ban hành và Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, bảng lương giảng viên, giáo viên được xây dựng.

Theo đó, bảng lương này đề cập đến hệ số lương, mức lương của các bậc từ ngày 01/7/2019, số tiền lương tăng thêm hàng tháng từ tháng 7/2019 so với tháng 6/2019 của các đối tượng sau đây:

1. Giáo viên trung học cao cấp

2. Giáo viên trung học

3. Giáo viên tiểu học cao cấp

4. Giáo viên mầm non cao cấp

5. Giáo viên trung học cơ sở chính

6. Giáo viên trung học cơ sở (cấp 2)

7. Giáo viên tiểu học

8. Giáo viên mầm non

9. Giáo viên mầm non chưa đạt chuẩn

10. Giảng viên

11. Giáo sư- Giảng viên cao cấp

12. Phó giáo sư- Giảng viên chính

Hoàng Anh (TH)

 

 

(Visited 5,961 times, 1 visits today)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here