[Tin Học Văn Phòng] Những hàm cơ bản nhất trong Excel

2
735

1. Hàm tính tổng SUM
2. Hàm tính giá trị trung bình AVERAGE.
3. Hàm tính giá trị nhỏ nhất và lớn nhất
4. Hàm cắt các khoảng trống TRIM
5. Hàm đếm ô chứa chữ số và ô chứa nội dung bất kỳ COUNT/COUNTA.
6. Hàm đếm chiều dài chuỗi ký tự
7. Hàm kết hợp nội dung trong một ô tính CONCATENATE
8. Hàm tính số ngày giữa 2 mốc thời gian DAYS
9. Hàm tính số ngày làm việc NETWORKDAYS
10. Hàm hiển thị thời gian hiện tại trên hệ thống NOW

(Visited 71 times, 1 visits today)

2 COMMENTS

  1. Đây là liệt kê thôi bạn ơi. Bài học về EXCEL trong bài sau sẽ cụ thể hơn nhé

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here