[Hóa THPT] Công thức giải nhanh Hóa học Vô cơ – Nguyễn Vũ Minh

0
951

Các công thức giải nhanh có trong tài liệu được tác giả rút ra từ việc giải các bài toán tổng quát, điển hình về Hóa học vô cơ. Các dạng bài gồm có:

+ Dạng 1: Kim lọai + axit loại 1 ( H2SO4 loãng hoặc HCl) → muối (sunfat hoặc clorua) + H2↑
+ Dạng 2: Muối cacbonat + axit loại 1 ( H2SO4 loãng hoặc HCl) → muối (sunfat hoặc clorua) + CO2↑
+ Dạng 3: Bảo toàn điện tích
+ Dạng 4: Ôxit kim loại + Axit → muối + H2O
+ Dạng 5: Fe → FeO, Fe2O3, Fe3O4 → muối + sản phẩm khử + H2O
+ Dạng 6: Kim loại + Axit (H2SO4đặc, HNO3) → muối + sản phẩm khử + H2O
+ Dạng 7: Phản ứng nhiệt luyện
+ Dạng 8: Hòa tan hoàn toàn (K, Na, Ca, Ba) + H2O → dd kiềm (chứa ion – OH) + H2
+ Dạng 9: Cho Cu vào dung dịch hỗn hợp chứa các ion (H+, NO3-) → NO↑
+ Dạng 10: Cho dung dịch chứa ion H+ vào dung dịch chứa CO3 2-, HCO3-)
+ Dạng 11: Phương pháp quy đổi trong Hóa học
+ Dạng 12: FeS, FeS2, Cú, Cu2S → SO4 2-, Fe3+, Cu2+, NO↑
+ Dạng 13: Toán muối (Toán thuận)
+ Dạng 14: Toán muối (Toán ngược)
+ Dạng 15: Hấp thụ CO2, SO2 vào dung dịch hỗn hợp NaOH và Ca(OH)2
+ Dạng 16: Cho Bazơ tác dụng với dung dịch muối nhôm (Al3+)
+ Dạng 17: Cho axit tác dụng với dung dịch chứa muối Aluminat (AlO2-)
+ Dạng 18: Muối Zn2+ tác dụng với dung dịch chứa ion OH-
+ Dạng 19: Muối ZnO2 2- tác dụng với dung dịch chứa ion H+
+ Dạng 20: Toán thủy luyện kim loại Fe

Sau khi nắm vững các công thức giải nhanh Hóa vô cơ có trong tài liệu này, bạn đọc nên thử sức mình với các đề thi thử Hóa học nhằm rèn luyện khả năng ghi nhớ và vận dụng công thức giải toán.

Download    Download 2    Download 3

Xem Thêm

[Hóa THPT] 95 Bài tập Hóa Vô Cơ hay và khó có lời giải chi tiết

(Visited 98 times, 1 visits today)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here