[Giáo Viên] Tài Liệu Dành Cho Các Bé Chuẩn Bị Vào Lớp 1 Bản Đầy Đủ

1
3662
Các nét cơ bản cho các bé chuẩn bị vào lớp 1 tập viết
Tài liệu này dành cho các bé chuẩn bị vào lớp 1 với các bài toán, các dạng toán cho bé chuẩn bị vào lớp 1, những bài tập luyện viết các nét cơ bản, luyện viết chữ đẹp, và tập làm quen với các phép toán đơn giản thông qua những tài liệu dành riêng cho các bé 

Download Tài Liệu Dành Cho Các Bé Chuẩn Bị Vào Lớp 1 Bản Đầy Đủ

1. Các nét cơ bản: Tải tệp
2. Tài liệu chuẩn bị vào lớp 1 môn toán: Tải tệp
3. Tài liệu tập đếm 1-10: Tải tệp
4. Tài liệu tập đếm và viết: Tải tệp
5. Tài liệu tập đếm: Tải tệp
6. Tổng hợp các nét cơ bản: Tải tệp

(Visited 2,965 times, 1 visits today)

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here