[Giáo Viên] 100 truyện tranh màu TIẾNG ANH có FILE Audio + Power Point cho bé

0
1813

Phần 1
https://drive.google.com/uc?id=0B8GFnpX3TkAuODl6YmM5VVJ…
Hơn 100 truyện tranh màu TIẾNG ANH có FILE Audio + Power Point cho bé
Phần 2
https://drive.google.com/uc?id=0B8GFnpX3TkA…
Hơn 100 truyện tranh màu TIẾNG ANH có FILE Audio + Power Point cho bé
Phần 3
https://drive.google.com/uc?id=0B8GFnpX3T…
Hơn 100 truyện tranh màu TIẾNG ANH có FILE Audio + Power Point cho bé
Phần 4
https://drive.google.com/uc?id=0B8GFnpX3T…
Hơn 100 truyện tranh màu TIẾNG ANH có FILE Audio + Power Point cho bé
Phần 5
https://drive.google.com/uc?id=0B8GFnpX3Tk…

Xem thêm

[Tiếng Anh] [Ebook + Audio]180 truyện chêm tiếng anh dễ hiểu nhất

Tài liệu Tiếng anh dành cho giáo viên lớp 2

(Visited 2,825 times, 1 visits today)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here