Home / Ngoại Ngữ / [Tiếng Nhật] 1000 Từ Vựng Tiếng Nhật Thông Dụng Dùng Trong Thương Mại (Sách Bỏ Túi) PDF Download

[Tiếng Nhật] 1000 Từ Vựng Tiếng Nhật Thông Dụng Dùng Trong Thương Mại (Sách Bỏ Túi) PDF Download

GIỚI THIỆU SÁCH

1000 Từ Vựng Tiếng Nhật Thông Dụng Dùng Trong Thương Mại

Cuốn sách tập trung vào nhóm từ cơ bản, thường  sử dụng trong hội thoại thương mại và báo chí. Những từ vựng này cũng được dùng cho các đối tượng dự thi trình độ năng lực Nhật ngữ N1, N2 và N3. 1000 từ vựng chia làm 5 phần theo mức độ từ dễ đến khó. Nghĩa của từ cũng được chú thích rõ ràng cả bằng tiếng Anh và tiếng Việt.

Link Sách Click To Here

(Visited 306 times, 1 visits today)

Check Also

[Tiếng Anh] Sách Ôn thi Toefl Chuẩn – Free Download

  Sách Ôn thi Toefl Giúp bạn chuẩn bị cho kỳ thi toefl hiệu quả. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *