Home / Ngoại Ngữ / [Tiếng Anh] 3000 từ vựng tiếng Anh thông dụng nhất hay được sử dụng

[Tiếng Anh] 3000 từ vựng tiếng Anh thông dụng nhất hay được sử dụng

Tài liệu này liệt kế 3000 từ vựng tiếng Anh thông dụng nhất, đươc sử dụng cả trong học tập và thực tế cuốc sống. Tài liệu dùng cho các ban có nhu cầu học tập, tăng cường vốn  từ vựng, các bạn đang học tập để luyện thi tuyển sinh, thì chứng chỉ các loại.

 Link Sách :

Download 1  Download 2   Download 3

FILE NGHE: https://drive.google.com/open?id=1IkECtN91rNSqB4Dc9L1NcD…

Xem Thêm

[Tiếng Anh] DOWNLOAD Tuyển Tập Những Từ Vựng Hay Gặp Trong Kì Thi IELTS

[Tiếng Anh] TẤT TẦN TẬT VỀ MỆNH ĐỀ QUAN HỆ DỄ HỌC DỄ THUỘC NHẤT

[Tiếng Anh] Đẳng Cấp Lên Trình Chỉ Trong 21 Ngày

(Visited 16,188 times, 1 visits today)

Check Also

[Tiếng Anh] Từ điển The Oxford Picture Dictionary bằng hình ảnh đầy đủ có tiếng việt

Đây là cuốn từ điển rất độc đáo của Oxford, mang lại sự thích thú …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *