Home / Kỹ Năng Tin Học / [Thủ Thuật] Đặt Password không cho phép truy cập trên trình duyệt Chrome

[Thủ Thuật] Đặt Password không cho phép truy cập trên trình duyệt Chrome

Hướng dẫn cài đặt extension Set password for your browser:

[​IMG]

Bước 1: Tải và cài đặt extension Set password for your browser ở link dưới:

[​IMG]

Bước 2: Nhập Password sau đó click OK. Nếu không nhập password ở bước này, bạn phải cài lại trình duyệt nhé.

[​IMG]

Bước 3: Khởi động lại để áp dụng mật khẩu cho trình duyệt.

[​IMG]

Bước 4: Tiến hành mở lại trình duyệt và trải nghiệm thành quả.

[​IMG]

Chúc các bạn thành công!

(Visited 65 times, 1 visits today)

Check Also

COLORFUL PARTICLES – AFTER EFFECTS TEMPLATES DOWNLOAD FREE

Colorful Particles is an amazing logo reveal featuring great looking pre-rendered particles. Easy to customize …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *