Home / Đời Sống Thường Ngày / [Sách Hay] 10 Phút Tự Học Tiếng Nhật Mỗi Ngày PDF Download +Kèm 2Cd

[Sách Hay] 10 Phút Tự Học Tiếng Nhật Mỗi Ngày PDF Download +Kèm 2Cd

Cuốn sách là “10 phút học tiếng Nhật mỗi ngày” nên nội dung cũng khá đơn giản. Cuốn sách còn có CD kèm theo giúp mình luyện nói được tốt hơn. Mình cảm thấy với số tiền  với một tài liệu học tiếng cũng khá phù hợp

Link Sách Click To Here

Xem Thêm

[Sách Hay] Mặt Phải (Đi Tìm Những Cơ Hội Tiềm Ẩn Trong Cuộc Sống) PDF Download

[Tiếng Nhật] Tổng hợp đầy đủ giáo trình Minna no nihongo みんなの日本語 – Giáo trình tiếng Nhật cho mọi người

(Visited 339 times, 1 visits today)

Check Also

[Tiếng Anh] Từ điển The Oxford Picture Dictionary bằng hình ảnh đầy đủ có tiếng việt

Đây là cuốn từ điển rất độc đáo của Oxford, mang lại sự thích thú …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *