Home / Ngoại Ngữ / Tiếng Hàn Quốc

Tiếng Hàn Quốc

[Tiếng Hàn] BỘ GIÁO TRÌNH TIẾNG HÀN CỦA ĐẠI HỌC QUỐC GIA SEOUL – Giáo trình chuẩn và đầy đủ

Bộ giáo trình này khác với Bộ giáo trình tiếng Hàn tổng hợp ở chỗ là, nó được biên soạn cho sinh viên quốc tế nên gồm hai ngôn ngữ đó là Hàn- Anh. Bộ giáo trình được biên soạn theo đúng tiêu chuẩn Hàn Quốc. Cũng như bất kì một bộ giáo …

Read More »