Home / Kỹ Năng Tin Học

Kỹ Năng Tin Học

[Đồ Họa] 3000 hiệu ứng, màu sắc, chuyển động, video cho After Effects, Premiere Pro

Bộ thư viện hơn 3000 hiệu ứng, màu sắc, chuyển động, video cho After Effects, Premiere Pro. – Over 1500 elements&presets for any media content – Over 1000 effects&presets for any layers. – This is a library of 800 effects and elements for Premiere Pro – Yêu cầu: After Effects, …

Read More »

COLORFUL PARTICLES – AFTER EFFECTS TEMPLATES DOWNLOAD FREE

Colorful Particles is an amazing logo reveal featuring great looking pre-rendered particles. Easy to customize and with sound effect included. Make an impact and download this template now! Colorful Particles là một biểu tượng tuyệt vời cho thấy tính năng tìm kiếm pre-rendered particles tuyệt vời. Dễ dàng tùy chỉnh và với hiệu …

Read More »

[Thủ Thuật] Đặt Password không cho phép truy cập trên trình duyệt Chrome

Hướng dẫn cài đặt extension Set password for your browser: ​ Bước 1: Tải và cài đặt extension Set password for your browser ở link dưới: ​ Bước 2: Nhập Password sau đó click OK. Nếu không nhập password ở bước này, bạn phải cài lại trình duyệt nhé. ​ Bước 3: Khởi động lại …

Read More »