Sinh Học

[THPT] Đề thi minh họa kỳ thi THPT quốc gia 2018 và lời giải đầy đủ chính xác

Bộ GD-ĐT vừa công bố đề thi minh họa kỳ thi THPT quốc gia 2018 cho các học sinh tham khảo và làm quen. Việc công bố này giúp giáo viên và học sinh có thể tham khảo, làm quen với định dạng của các đề thi trong quá trình dạy học …

Read More »

[Sinh THPT] Phương pháp giải các dạng bài toán Sinh học trên máy tính cầm tay mới nhất – Phan Khắc Nghệ

Tên tài liệu: Phương pháp giải các dạng bài toán Sinh học trong kỳ thi giải toán trên máy tính cầm tay Tác giả: Phan Khắc Nghệ Nội dung chính: Hướng dẫn giải nhanh các dạng toán môn Sinh học bằng máy tính cầm tay Casio, Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia …

Read More »

[Sinh THPT] Tuyệt đỉnh tinh tuyển luyện đề thi THPT Quốc gia môn Sinh học – Phạm Thị Hương (Tập 2)

Tên tài liệu: Tuyệt đỉnh tinh tuyển luyện đề thi THPT Quốc gia môn Sinh học (Tập 2) Tác giả: Phạm Thị Hương Nội dung chính: Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia môn Sinh học, Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Sinh học, Tài liệu Megabook môn …

Read More »

[Sinh THPT] Tuyệt đỉnh tinh tuyển luyện đề thi THPT Quốc gia môn Sinh học – Phạm Thị Hương (Tập 1)

Tên tài liệu: Tuyệt đỉnh tinh tuyển luyện đề thi THPT Quốc gia môn Sinh học (Tập 1) Tác giả: Phạm Thị Hương Nội dung chính: Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia môn Sinh học, Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Sinh học, Tài liệu Megabook môn Sinh …

Read More »