[Bài Giảng] Vật Lý Đại Cương 3 của thầy Đỗ Ngọc Uấn – Đại Học Bách Khoa Hà Nội

0
38

Bài giảng này không thay thế cho bài giảng ghi trên lớp. Sinh viên chỉ dùng bài giảng này như tài liệu cầm tay (Handouts) khi nghe giảng: Mang bản in trên giấy lên lớp và ghi thêm những gì giảng viên giảng giải trên lớp. Ngoài ra cần so sánh với các tài liệu tham khảo.

Có thể in tài liệu với 4, 6 hoặc 8 trang trên khổ A4: Vào File chọn Print, đặt Adobe PDF, kích Properties chọn Layout …

v  Tài liệu tham khảo

[1] Lương Duyên Bình và các tác giả khác

     Giáo trình Vật lý đại cương – 3 tập Lý thuyết và Bài tập, NXB Giáo dục.

[2] Paul M. Fishbane, Stephen G. Gasiorowicz, Stephen T. Thornton

     Physics for Scientists and Engineers

     Pearson- Prentice Hall 2005

v  Nội dung:

  1. Giao thoa ánh sáng PDF

  2. Nhiễu xạ ánh sáng PDF

  3. Phân cực ánh sáng PDF

  4. Quang học lượng tử PDF

  5. Cơ học lượng tử PDF

  6. Hạt nhân nguyên tử PDF

  7. Thuyết tương đối PDF

  8. Laser PDF

  9. Chất rắn đại cương PDF

(Visited 156 times, 1 visits today)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here