[Bài Giảng] Vật Lý Đại Cương 1 của thầy Đỗ Ngọc Uấn – Đại Học Bách Khoa Hà Nội

0
35

Bài giảng này không thay thế cho bài giảng ghi trên lớp. Sinh viên chỉ dùng bài giảng này như tài liệu cầm tay (Handouts) khi nghe giảng: Sinh viên ghi thêm những gì giảng viên giảng giải trên lớp. Ngoài ra cần so sánh với các tài liệu tham khảo dưới đây.

v     Tài liệu tham khảo

[1] Lương Duyên Bình và các tác giả khác

     Giáo trình Vật lý đại cương – 3 tập Lý thuyết và Bài tập, NXB Giáo dục.

[2] Paul M. Fishbane, Stephen G. Gasiorowicz, Stephen T. Thornton

     Physics for Scientists and Engineers

     Pearson- Prentice Hall 2005

v     Nội dung:

  1. Bài mở đầu PDF

  2. Động học chất điểm PDF

  3. Động lực học chất điểm PDF

  4. Động lực học hệ chất điểm PDF

  5. Cơ năng, Trường lực thế PDF

  6. Dao động, Sóng Cơ PDF

  7. Chuyển động nhiệt, Hàm phân bố PDF

  8. Nguyên lý thứ nhất Nhiệt động lực học PDF

  9. Nguyên lý thứ hai nhiệt động lực học PDF

  10. Khí thực, chuyển pha PDF

(Visited 121 times, 1 visits today)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here